Sistem de management bazat pe locație și dezvoltare Takt Time pentru șantiere din Franța
– Proiectare Constructii UTOPIAN

Informatii

Sistem de management bazat pe locație și dezvoltare Takt Time pentru șantiere din Franța – Proiectare Constructii UTOPIAN

Sistem de management bazat pe locație și dezvoltare Takt Time pentru șantiere din Franța
– Proiectare Constructii UTOPIAN

Lean Construction se dezvoltă în Franța încă din anii 2010, în principal sub impulsul consultanților de specialitate pentru cei mai mari antreprenori generali. Cele mai multe așteptări privind coordonarea muncii și gestionarea termenelor limită sunt încă la început, dar se dezvoltă câteva căi interesante de dezvoltare.

Sistemul Last Planner® este de departe principalul instrument folosit pentru dezvoltarea colaborării și implicarea companiilor în planificarea proiectelor. În același timp, au fost dezvoltate și alte instrumente și principii tehnice în legătură cu această abordare de planificare colaborativă: Diagrame Timp-Locație și planificare Ritm Driven (Takt).

Acest articol va răspunde la următoarele întrebări din perspectiva implementării actuale în Franța:

De ce să folosiți Diagramele Timp-Locație și Takt Time?
Cum să le folosești?
Care sunt rezultatele?

1. De ce să folosiți diagramele bazate pe locație și planificarea Takt-Time?

Planificarea este principalul instrument de comunicare pe șantier. În diferitele etape, graficele îndeplinesc multiple obiective: stabilirea unei viziuni pe termen lung, anticiparea, coordonarea intervențiilor, măsurarea progresului etc.

În Franța, programele sunt concepute în principal conform unei diagrame Gantt, în care fiecare linie corespunde unei sarcini. În opinia mea, această reprezentare grafică are două dezavantaje majore pentru reprezentarea execuției șantierelor.

În primul rând, un program de execuție poate integra rapid sute sau chiar mii de sarcini, toate cu multe interacțiuni. Toate aceste sarcini corespund unei cantități copleșitoare de rânduri și link-uri din program, ceea ce face dificil de citit și de înțeles.

Apoi, o Diagramă Gantt nu permite să ne concentrăm pe ceea ce este, de cele mai multe ori, principala constrângere a unui sit: ocuparea unui spațiu fizic.

Diagramele bazate pe locație sunt concepute prin „taierea și tăierea în bucăți” a zonelor proiectului. Fiecare linie reprezintă o secvență de sarcini pentru o anumită zonă. Acest program ajută la vizualizarea fluxului de execuție pe șantier, identificăm cu ușurință „fazele critice” și „fazele fără activitate” care pot fi descrise ca deșeuri. În acest tip de planificare, culorile sunt folosite pentru a identifica vizual diferitele echipe sau companii și, astfel, pentru a avea o citire a încărcăturii de resurse umane.

YoSFGonMiE4x6t7sxpo5lkTsuDQkvofDh3Wb89XHXy6yVU5McxViRR3wyIwvrd hhxS0v8GgBnVo9EKEXS AHn3F4rkZJun8K y3EHf UNHi7ZPVLsKp0rnrDNDpNg

Pe multe proiecte, putem identifica elemente sau modele repetitive. Ar putea fi zone precum camere de hotel, apartamente, birouri. Poate fi, de asemenea, o succesiune de sarcini care vor fi repetate în același mod, dar în diferite tipuri de zone.

Apoi, diagramele bazate pe locație pot fi extinse prin faza de lucru standardizată. În loc să raționăm pentru fiecare sarcină, în fiecare zonă, este posibil să se ia în considerare secvențe de sarcini.

Putem apoi, în același mod cum ne-am putea imagina pentru un lanț de producție, să definim un standard de secvență de lucru pe care l-am repeta în același ritm în funcție de timpul disponibil. Beneficiile pot fi multiple.

În primul rând, este o pârghie de optimizare prin reducerea timpilor de așteptare și a stocurilor zonelor aflate în derulare. Este o modalitate bună de a echilibra sarcinile și de a eficientiza activitățile. De asemenea, facilitează îmbunătățirea continuă prin integrarea muncii standard. În cele din urmă, noțiunea de rata de progresie face posibilă identificarea rapidă a diferențelor și a variațiilor de performanță în producție.

Iată legătura dintre aceste concepte diferite și sistemul Last Planner®. Aceste concepte diferite, deși complementare, acționează pe elemente separate și pot fi utilizate independent.
Sistemul Last Planner® Diagrame bazate pe locație Takt-Time Planning
Metoda de planificare: implicarea părților interesate. Modul de reprezentare a planificării pe zone. Metoda de optimizare a planificării.

2. Cum pot folosi această abordare?Împărțiți proiectul în zone
Pentru întocmirea Diagramei Timp-Locație este necesară realizarea unei împărțiri geografice a proiectului. Această împărțire trebuie realizată în concordanță cu etapizarea lucrării, principiul fiind că fiecare zonă poate fi tratată ca o entitate separată.

Este necesar să se ia în considerare următoarele constrângeri:
• Împărțirea zonei trebuie să evite constrângerile de co-activitate.
• Împărțirea zonei trebuie să fie consecventă în ceea ce privește timpul de lucru echivalent pe zonă (la majoritatea proiectelor, nu este relevant să se ia în considerare un nivel de detaliu mai mic decât ziua).
• Împărțirea zonei trebuie să corespundă logicii de desfășurare a lucrării (constrângeri de acces de exemplu).
• Împărțirea zonei trebuie să integreze constrângeri constructive (continuitatea rețelelor de exemplu).

Această lucrare poate fi efectuată pentru diferitele faze ale proiectelor, iar dimensiunile zonelor se pot schimba între diferitele faze de lucru.

Proiectați un program cu Takt-Time Planning
Pentru a realiza o Planificare Takt-Time, este necesar să se identifice potențialele „produse” repetitive la împărțirea în zone. Într-adevăr, acest lucru vă permite să definiți o secvență standard care poate fi aplicată pentru toate unitățile similare. Lucrarea trebuie apoi efectuată conform calculului Takt Time.

Takt Time poate fi definit ca rata de producție necesară pentru a satisface cererea clienților. Calculul Takt Time este utilizat pe scară largă în industrie cu următoarea formulă: \(Takt Time = {Timp de operare \over Required Quantity}.\)

De exemplu, cele mai multe dintre marile fabrici de mașini produc de obicei o mașină la fiecare 60 de secunde, astfel încât fiecare stație de lucru trebuie să desfășoare activități în acel ritm.

Acest calcul este ușor diferit pe șantiere deoarece este esențial să se ia în considerare timpul de instalare, adică timpul de traversare necesar pentru realizarea primei unități.

Formula este următoarea: \(Takt Time = {Lead Time Available – Lead Time Of One Unit \over Units Number-1}.\)

Acest calcul Takt Time poate fi efectuat de mai multe ori pentru același proiect, pentru zone diferite sau între etape diferite. De asemenea, este adesea o lucrare realizată prin iterație.

3. Studiu de caz – un exemplu real de „lumea construcțiilor”:

Să ne uităm la un exemplu despre cum sunt aplicate aceste principii. Luați exemplul unui proiect tipic de complex de apartamente. Proiectul cuprinde 74 de apartamente împărțite în 2 clădiri.

Pentru a face exemplul ușor de înțeles, ne vom concentra pe faza de lucrări interioare. Aceeași lucrare s-a făcut și cu lucrările de construcții și meseriile de incintă.

1. Identificați diferitele tipuri de zone

Identificăm în acest proiect 3 tipuri de zone.

A. Apartamente: Apartamentele variază ca mărime, dar natura lucrărilor de efectuat este similară.

B. Aterizări comune: Considerăm aceste spații care se repetă pe fiecare nivel separat de apartamente. Într-adevăr, unele lucrări vor fi realizate în paralel cu apartamentele, dar lucrările de finisare vor fi realizate într-o a doua fază odată ce apartamentele de la primul etaj vor fi finalizate.

C. Casele scărilor și holul de intrare: Considerăm aceste spații ca o a treia zonă. Acestea au constrângeri severe de acces și vor fi efectuate după zonele pe care le deservesc.

lF1EtQUMwgXThG28tffN4vmqArBtJZ5yP7j0iWTWsm7qYO179WHo76ob3dbPFD4wDeoCVxtrpTnDARLvjAjLqnW8qfQZl5rpLGLobuCTyZGeNtzZMMQpfeut X0wgQ2. Împărțiți-vă în micro-zone
Este necesară apoi descompunerea apartamentelor într-un număr de pachete de lucru (pe meserii) care să corespundă volumului nostru unitar de muncă.

Pentru a limita variabilitatea si conform planurilor de nivel, definim lucrare pe ansamblu de aproximativ 2 apartamente, ceea ce corespunde la o jumatate de nivel pentru fiecare casa scarii. Am împărțit apoi proiectul în 40 de zone de apartamente.

3. Hartați secvența sarcinilor
Suprafata apartamentului corespunde majoritatii lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in aceasta faza. Prin urmare, inițial ne concentrăm exclusiv pe acest produs.

Definim succesiunea logica a tuturor sarcinilor de realizat, integrand diferitele preconditii sau nevoi externe.

Din această lucrare, estimăm că timpul de traversare, durata minimă de realizare a unității noastre este de 62 de zile.

4. Calculul timpului Takt
Pentru a calcula ritmul necesar, definim in functie de conditiile prealabile si urmatoarele faze (inclusiv o perioada tampon) cea mai devreme data de incepere a primei zone si ultima data de terminare a ultimei zone de apartament. Identificăm un termen limită disponibil de 110 zile lucrătoare.

Având în vedere cele 40 de zone de parcurs și 62 de zile de timp de traversare, obținem un Takt Time egal cu 1,23 zi. Prin urmare, a fost necesar să putem găsi împreună o modalitate de a ne asigura că toată lumea va progresa într-o zonă în fiecare zi.

Acest calcul face apoi posibilă ajustarea anumitor durate ale sarcinilor și estimarea numărului de personal necesar.

5. Reprezentare folosind o diagramă timp-locație
Ordinea zonelor trebuie definită și diagrama timp-locație poate fi apoi creată de și pentru persoanele care o vor folosi.

Notă: Această lucrare a fost efectuată de către maistrul antreprenorului general și toți subcontractanții au colaborat activ. În cadrul proiectului au fost implementate și întâlniri săptămânale ale planului de lucru cu aceste câteva instrumente și ritualuri. Această abordare simplă le-a permis să-și creeze propriul sistem de management bazat pe locație „personalizat”.

Sistem de management bazat pe locație și dezvoltare Takt Time pentru șantiere din Franța
– Proiectare Constructii UTOPIAN

4. Rezultate

Proiectul care a servit la ilustrarea acestui exemplu a mers excepțional de bine. Termenul, deși foarte strâns, a fost îndeplinit cu mult mai puțină presiune (și pretenții) decât de obicei. A fost salutat faptul că lucrarea s-a desfășurat fără probleme și că nu a existat niciuna dintre dificultățile obișnuite la sfârșitul proiectului.

Mai precis, au fost evidențiate următoarele beneficii în legătură cu aplicarea principiilor enunțate în articol:

  • Takt Time Planning a făcut posibilă stabilirea rapidă a unei prime viziuni de ansamblu asupra finalizării lucrării.
  • Companiile implicate au fost liniștite în timpul fazei de negociere de faptul că organizația a fost pre-imaginată relativ precis.
  • S-a înregistrat o deteriorare extraordinar de puțină datorită reflecției atente cu companiile cu privire la succesiunea logică a sarcinilor.
  • Utilizarea zonelor standard a încurajat îmbunătățirea pe tot parcursul proiectului și a fost măsurată o reducere a timpului de traversare pe măsură ce zonele au progresat.
  • Monitorizarea progresului este facilitată prin împărțirea acestuia în zone, abaterile putând fi identificate rapid.
5. Puncte de atenție și concluzii cheie

Lean este o mentalitate care îi ajută pe oameni să învețe împreună pentru a-și îmbunătăți munca și performanța.

Este esențial ca principiile prezentate în acest articol să fie aplicate de echipa de proiect, împreună cu un proces de planificare în colaborare.

În plus, iată câteva puncte de atenție pentru a aprofunda procesul:

  • Este necesară integrarea procesului din amonte (studii de execuție, validare, achiziții). De fapt, Takt-Time Planning favorizează finalizarea cât mai curând posibil a primelor zone și, prin urmare, începerea timpurie a sarcinilor de finisare în comparație cu o organizare mai convențională.
  • Este esențial să se utilizeze indicatori adecvați pentru a măsura performanța generală și pentru a identifica lacunele. De asemenea, trebuie acordată prioritate monitorizării atentă a punctelor de blocare.
  • Poate fi oportun să se extindă procesul prin îmbunătățirea fluxurilor logistice. Putem lua în considerare punerea în comun a aprovizionării, utilizarea platformelor logistice și achitarea.

Echipa UTOPIAN de arhitect din echipa UTOPIANură cu echipa UTOPIAN și inginer din echipa UTOPIANie oferă servicii profesionale de proiectare și asistență tehnică pentru construcții. Ne puteți contacta AICI și puteți descoperi constructii cu echipa UTOPIAN“>serviciile noastre de proiectare de construcții AICI.

De asemenea, puteți citi mai multe la noi pe blog AICI.

Etichete: Popular

Citeste si asta ⏬

Leave the first comment

about me

Colegi ingineri si arhitecti din biroul utopian de arhitectura

Echipa Biroului nostru de Arhitectura UTOPIAN este specializată pe lucrări de industriale , proiecte de blocuri, hale metalice, etc…
Dar vom avea aici si un magazin de unde puteti să vă cumpărați proiecte de case cu toate specialitățile ( Arhitectură, Rezistantă, Drumuri, Instalații, Avize).
Dacă vă interesează ,nu ezitati sa completati formularul de pe pagina noastra de contact!

ing. Neagu Catalin

Cauta pe site

Ne găsesti pe internet!

Vrei reduceri ?

Aboneaza-te la newsletterul nostru ca sa fii informat cand oferim reduceri de pret!

Articole de citit

Category

tags

FiI primul ce află!

Oferim reduceri si noutăți pe site, așa că abonează-te ca să fii primul ce află de ele!

Nu mersi

Poti traduce aceste informatii aici.